A Társaság Elnöksége, Tisztségviselői

Társaségunk Elnökségének és Tisztségviselőnek névsorát a 2021 április 14-i Beszámoló és Tisztújító Közgyűlésének jegyzőkönyve tartalmazza.

Tovább
Adatvédelmi Szabályzat (GDPR)
A Társaság szervezete és működése

Társaságunk elkészítette és közzéteszi Adatvédelmi Szabályzatát.

Tovább
Belépési Nyilatkozat
2018. nov. 28. 13:50
Belépési Nyilatkozat

Társaságunk módosított, a GDPR követelményeinek megfelelő Belépési Nyilatkozata innen tölthető le:

Tovább
Az Elnökség névsora; az Elnökség egységes ügyrendje
Elnökség

Társaságunk Elnökségének névsora, ill. a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos ügyrendje.

Tovább
Az Elnökség Ügyrendje - a módosításokkal egységes szerkezetben
Elnökség

A z Elnökség jóváhagyta módosított Ügyrendjét.

Tovább
ALAPSZABÁLY a változásokkal egységes szerkezetben
Elnökség

Társaságunk egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya immár hatályos.

Tovább

Elkészült Alapítvány Alapító Okiratának módosítása.

Tovább
Közgyűlés
2013. szept. 24. 13:46
A Közgyűlés Ügyrendje

A Közgyűlés Ügyrendjét a 2/2012 (II. 4.) KGY határozatával fogadta el.

Tovább
Elnökség
2013. szept. 3. 13:59
Az Elnökség Ügyrendje

Az Elnökség Ügyrendjét az 1/2012. (X. 8.) Eln. határozattal fogadta el.

Tovább
Szent-Györgyi Érem
2013. szept. 3. 00:29
Szent-Györgyi Érem

Az Érem 2012-től évente egy olyan magánszemélynek vagy szervezetnek (ide értve a települési, területi önkormányzatokat is) adományozható, aki vagy amely kiemelkedő tevékenységet végez a magyar-orosz kapcsolatok ápolásában és előmozdításában, illetve a Társaság céljainak érvényre juttatásában. Az Érem odaítéléséről az Elnökség dönt. Az elismerésre a Társaság bármely tagja, továbbá az Alapszabályban megállapított testületi szerve indokolással alátámasztott javaslatot tehet az Elnökségnek.

Tovább
A Társaság elismerései
2013. szept. 3. 00:25
A Társaság elismerései

A SZENT-GYÖRGYI ÉREM ÉS A SZENT-GYÖRGYI ALBERT DÍSZOKLEVÉL

Tovább
Szent-György Albert Díszoklevél


A Díszoklevél 2013-tól évente a Társaság legfeljebb három olyan tagjának, illetve tiszteletbeli tagjának vagy pártoló tagjának adományozható, aki huzamos időn át kiemelkedő tevékenységet végez a Társaság működésének biztosítása, céljainak érvényre juttatása érdekében. A Díszoklevél odaítéléséről az Elnökség dönt. Az elismerésre a Társaság bármely tagja, továbbá az Alapszabályban megállapított testületi szerve indokolással alátámasztott javaslatot tehet az Elnökségnek.

Tovább
A Társaság szervezete és működése

A Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság közhasznú civil szervezet, amely - jogelődjeit ide számítva - hét évtizedes múltra tekinthet vissza.

Tovább