Az Elnökség Ügyrendje

Az Elnökség Ügyrendjét az 1/2012. (X. 8.) Eln. határozattal fogadta el.

 

Az Alapszabály rendelkezései szerint az Elnökség működési rendjét ügyrendjében maga határozza meg. Az ügyrendben rendelkezni kell különösen:

  • azokról a kérdésekről, amelyek szabályozására az Alapszabály felhatalmazást ad, illetve előírást tartalmaz,
  • az Elnökség feladat- és hatáskörébe tartozó személyi és szervezeti kérdésekben hozandó döntések előkészítésének rendjéről,
  • olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható, az Elnökség döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,
  • a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint
  • a Társaság működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról.

 

Az Elnökség Ügyrendje letölthető innen: AZ ELNÖKSÉG ÜGYRENDJE

 

Letölthető PDF dokumentum:

Az ingyenesen letölthető Adobe Reader szoftverrel egyszerűen tekintheti meg, nyomtathatja ki a PDF-fájlokat.
Vissza