Belépési Nyilatkozat

Belépési Nyilatkozat

Társaságunk módosított, a GDPR követelményeinek megfelelő Belépési Nyilatkozata innen tölthető le:

Tagfelvételi kérelem:

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/belepesi-nyilatkozat_20181108.doc

 

MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG

 

 

 

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

 

 

Alulírott kijelentem, hogy a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság Alapszabályát ismerem, és azt, valamint a Társaság céljait, értékrendjét és kialakult szokásait magamra nézve kötelezőnek fogadom el. Tudomásul veszem azt is, hogy a Társaság tagja tagdíjat köteles fizetni, amelynek mértékét és befizetési határidejét a Társaság Közgyűlése állapítja meg.

 

Ennek alapján rendes tagként / pártoló tagként* kérem felvételemet a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaságba.

 

Jelen nyilatkozattal hozzájárulok ahhoz, hogy a Társaság Alapszabályban meghatározott szervei és tisztségviselői adataimat tagsági jogviszonyom fennálltáig az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok szerint kezeljék.

 

Budapest, 20… év ………………. hónap ……….. nap.

 

 

………………………………………………….……………….... aláírás

 

Adatok:

Név, születési idő:

 

 

 

Lakcím/értesítési cím:

 

 

Telefonszám:

 

E-mail cím:

 

Ajánló (tagfelvételét javasolja

                 a MOMBT tagja):

 

 

Az Elnökség döntése: a belépési kérelmet elfogadja / nem fogadja el.

 

A tagsági jogviszony kezdete: 20……….. év ………….. hónap ………..nap

 

 

 

* A megfelelő elem aláhúzandó.

 

Letölthető PDF dokumentum:

Az ingyenesen letölthető Adobe Reader szoftverrel egyszerűen tekintheti meg, nyomtathatja ki a PDF-fájlokat.
Vissza