Szent-György Albert Díszoklevél


A Díszoklevél 2013-tól évente a Társaság legfeljebb három olyan tagjának, illetve tiszteletbeli tagjának vagy pártoló tagjának adományozható, aki huzamos időn át kiemelkedő tevékenységet végez a Társaság működésének biztosítása, céljainak érvényre juttatása érdekében. A Díszoklevél odaítéléséről az Elnökség dönt. Az elismerésre a Társaság bármely tagja, továbbá az Alapszabályban megállapított testületi szerve indokolással alátámasztott javaslatot tehet az Elnökségnek.

Tovább