A Társaság szervezete és működése

A Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság közhasznú civil szervezet, amely - jogelődjeit ide számítva - hét évtizedes múltra tekinthet vissza.

 


A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A letöltéshez kattintson a címre.
 


A TÁRSASÁG ADATAI

 • A Társaság nyilvántartásba vételét elrendelő bíróság:
​Fővárosi Bíróság
 • A nyilvántartásba vételt elrendelő határozat száma, kelte:
Pk.​61047/1989., 1990.01.03.
 • Nyilvántartási szám:
01-02-0000​822 (régi nyilvántartási számformátum: 822/1989.)
 • Adószám:
​19002598-1-42

 


A TÁRSASÁG ELÉRHETŐSÉGE

 • Postacím:
​1062 Budapest, Bajza utca 54. magasföldszint 1/1.
 • Levelezés:
​mombt.levelezes@gmail.com ​(A címre kattintva levelet küldhet a Társaságnak.)

 


A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGA

A Társaság Közgyűlésének és Elnökségének ülései nyilvánosak. Az ülések időpontjáról és a tervezett napirendről a Közzétételek menüpontban lehet tájékozódni.

 

A Társaság tevékenységével kapcsolatos információkat, beszámolókat, a Közgyűlés és Elnökség működése során hozott határozatokat, döntéseket a Társaság a Közzétételek menüpont alatt hozza nyilvánosságra. A Társaság közhasznú működésével kapcsolatban keletkezett iratokba – ide értve a beszámolókat és a közhasznúsági jelentést is – bárki betekinthet. A betekintés iránti igényt az elnöknél vagy a főtitkárnál kell bejelenteni, aki egyeztetett időpontban lehetőséget biztosít az iratbetekintésre. Az iratokról saját költségére bárki másolatot készíthet.

 

A Társaság irataiba történő betekintés érdekében havonta legalább egyszer a Társaság székhelyén az iratokba bárki betekinthet. A kijelölt napról és azon belül a betekintésre nyitva álló időpontokról ide kattintva lehet tájékozódni.

 

 


A TÁRSASÁG SZERVEZETE


Közgyűlés

A Társaság döntéshozó szerve a Társaság rendes tagjaiból álló Közgyűlés.


Tiszteletbeli elnök

A Társaság tiszteletbeli elnöke közreműködik a Társaságnak és a Társaság céljainak megismertetésében és népszerűsítésében.

 • Tiszteletbeli elnök:
​Dr. Nanovfszky György
 

Elnökség

A Társaság ügyvezető szerve az Elnökség, amelynek tagjai a Társaság vezető tisztségviselői.

 • Elnök:
​Gilyán György
 • Alelnökök:
​Németh Tibor

​Dr. Viczai Péter
 • Főtitkár:
Wikhardt Péter​
 • Elnökségi tagok:
​Filepné dr. Nagy Éva

​Thuróczy Lászlóné

​Vajda József

 


Ellenőrző Bizottság

A Társaság felügyelő, ellenőrző szerve a háromtagú Ellenőrző Bizottság.

 • Elnök:
​Tamás István
 • Tagok:
​Dr. Bíró Júlia

​Szepesszentgyörgyi Erzsébet Edit

 


Munkacsoportok, bizottságok, egyéb testületek és a társaság tevékenységében megbízatással rendelkező személyek
 • A Társaság pénztárosa
​Bodrogi Ferencné

 


SZENT-GYÖRGYI ALBERT ALAPÍTVÁNY

A Társaság jogelődje 1989. október 12-én határozott a Szent-Györgyi Albert Alapítvány létrehozásáról, melyet a Fővárosi Bíróság 1990. június 1-jén vett nyilvántartásba.

Az Alapítvány célja, hogy javítsa a természettudományok, műszaki tudományok fiatal, 35. éven aluli művelői körében a tudományos kutatómunka feltételeit, ösztönözze a magyar-orosz, valamint Magyarország és a szovjet utódállamok közötti tudományos együttműködés javítását, továbbá a két ország műszaki és természettudósai közötti kapcsolatok bővítését.

Az Alapítvány Alapító Okirata ide kattintva letölthető.


Az Alapítvány adatai

 • Az Alapítvány nyilvántartásba vételét elrendelő bíróság:
​Fővárosi Bíróság
 • A nyilvántartásba vételt elrendelő határozat száma, kelte:
Pk.​63085/1990., 1990.06.01.
 • Nyilvántartási szám:
01-01-0000​290 (régi nyilvántartási számformátum: 290/1990.)
 • Adószám:
​19023700-1-42

Az Alapítvány elérhetősége

 • Postacím:
​1062 Budapest, Bajza utca 54. magasföldszint 1/1.

Az Alapítvány Kuratóriuma

 • Az Alapítvány kuratóriumának tagjai:
​Fehér József (elnök)

​Salga Ilona Erzsébet (ügyvezető titkár)

​Farkas Bertalan (kuratóriumi tag)

​Parizán Ildikó (kuratóriumi tag)

​Tallos Péter (kuratóriumi tag)

 

Letölthető PDF dokumentum:

Az ingyenesen letölthető Adobe Reader szoftverrel egyszerűen tekintheti meg, nyomtathatja ki a PDF-fájlokat.
Vissza