Jubileumi kiállítás a Társaság 75 évéről

Jubileumi kiállítás a Társaság 75 évéről

Jubileumi kiállítás a Társaság 75 évéről

Művelődéstörténeti kiállítás nyílt az ELTE BTK Fortocska Galériában

 

2020. szeptember 25-én, a Kutatók Éjszakája eredeti időpontjában az EÉTE Bölcsészettudományi Karán megnyílt a Fortocska Galéria új kiállítása, amely a Magyar–Orosz Művelődési és Baráti Társaság működésének 75 éves történetét dolgozza fel, eredeti dokumentumok, kiadványok, fotók, illetve művelődéstörténeti tanulmányok felhasználásával.

A társaság Szent-Györgyi Albert és Zilahy Lajos kezdeményezésére alakult meg 1945. június 9-én Budapesten. Azóta többször átalakult, nevet változtatott, ám működött – hol kedvező, hol kedvezőtlen társadalmi kontextusban. Az egyetlen olyan, két kultúra közötti párbeszédet szorgalmazó civil szerveződés Magyarországon, amely 75 éve folyamatosan működik. Története izgalmas prizmaként szolgál fontos kultúrtörténeti kérdések kutatásához. Ezt jelzi, hogy a ruszisztika mesterszakon az elmúlt tíz évben két szakdolgozat is született, amely a társaság történetének egy-egy szeletét tárja fel. A Fortocska Galéria kiállítása átfogja az elmúlt 75 évet. Kiemeli a civil társaság tevékenységének múltbéli csomópontjait és bepillantást enged az aktuális működésébe. Külön tabló van szentelve többek között a testvérvárosi kapcsolatoknak, a barátságvonatoknak, a sportéletnek, a közös szovjet–magyar űrrepülésnek, a baráti társaságokat tömörítő nemzetközi szervezetnek vagy a rendkívül gazdag publikációs tevékenységnek. A kiállítás már a megnyitón inspirálónak bizonyult. Mivel szerkezete nem zárt, bővíteni lehet további témakidolgozásokkal, amire a megnyitón résztvevő vendégek javaslatokat fogalmaztak meg és konkrét anyagokat ajánlottak fel.

 

A kiállításmegnyitó a Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ első offline rendezvénye volt az elmúlt több mint hat hónapban. Gilyán György rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, a Magyar–Orosz Művelődési és Baráti Társaság elnöke nyitotta meg a rendezvényt. Hangsúlyozta a civil kezdeményezések mindenkori jelentőségét a kultúrák közötti párbeszédben. Kiemelte, hogy a mostani kiállítás szépen példázza az önkéntesség különböző szervezett megnyilvánulási formáinak összehangolhatóságát. A kutatói, szerkesztői feladatok gyakorlása az egyetemi hallgatók fejlődését is szolgálta, amihez sokat hozzátett az, hogy gyakorlati eredménye lett a befektetett munkának: ez a kiállítás. A rendezvényen részt vett az Orosz Föderáció budapesti nagykövetségének képviseletében Valerij Ljahov követtanácsos. A vendégek között volt Nanovfszky György rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, a társaság tiszteletbeli elnöke is.

A megnyitó rendhagyó koreográfiát követett. Mivel a Fortocska Galéria elhelyezkedése olyan, hogy nehéz benne megfelelő távolságot tartani a látogatók között, ezért ideiglenesen az ELTE BTK I.Tóth Zoltán termébe vándorolt a kiállítás anyaga. Nem a vendégek nézték végig a kiállítást, hanem a tablók mutatták meg magukat a teremben ülőknek, a készítők közreműködésével – megidézve az 1920-as évek utcakiállításainak gyakorlatát. Mindezt megkoronázta László Anna gitárral kísért fellépése és Geréb Anna filmtörténész éneklése (igen, Geréb Anna nem csak a filmekhez ért). Zárásként a hallgatók kivonultak a tablókkal és mindegyiket felakasztották a Fortocska Galériában kijelölt helyre. A kiállítást az elkövetkezendő hónapokban bárki megtekintheti, amennyiben a vírus elleni védekezés szabályai ezt lehetővé teszik.

A kiállítás tablóit a Magyar–Orosz Baráti Társasággal együttműködve a Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ kreatív közössége készítette, oktatók, doktoranduszok és hallgatók összefogásával. A tervezés, kutatás és az előkészületek csaknem egy évet vettek igénybe, amit a végeredmény minősége visszaigazol. A kiindulási alapul szolgáló mesterszakos szakdolgozatok szerzői Farkas Ádám és Szuda Krisztina, a kiállítás szerkesztői és szervezői Gyimesi Zsuzsanna, Mészáros Zsófia és Szabó Viktor voltak. A közreműködő alkotók: Farkas Ádám, Gyimesi Zsuzsanna, Igari Léna, László Anna Regina, Mészáros Klaudia, Mészáros Zsófia, Molnár Viktória, Szabó Kata, Szabó Viktor, Szaniszló Orsolya, Tömő Ákos.

A kiállítás megvalósítását az ELTE BTK HÖK támogatta.

A tudósítást összeállította: Gyimesi Zsuzsanna

Az előkészületek képekben:

 

Vissza