Jevgenyij Nyesztyerenko a Szent-Györgyi Érem kitüntetettje 2014-ben

Jevgenyij Nyesztyerenko a Szent-Györgyi Érem kitüntetettje 2014-ben

A világhírű orosz énekes 2014. november 8-án a budapesti Operaház Székely Bertalan termében tartott dalestjén vette át a Társaság kitüntetését.

 

A dalest utolsó ráadását – a magyar nyelven elénekelt Bartók Béla „Elindultam szép hazámból…c. népdal feldolgozását követően – Kéri József alelnök ismertette a Társaság Elnökségének határozatát a Szent-Görgyi Érem odaítéléséről.

  Társaságunk az első elnökünkről elnevezett kitüntetést, a „Szent-Györgyi Érmet” azért alapította, hogy olyan magyar és orosz személyiségek elsősorban alkotóművészek érdemeit ismerje el, akik sokat tettek országaink kultúrája és művészete népszerűsítéséért, a népeink közötti baráti szálak erősítéséért. Társaságunk Elnökségének határozata szerint a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság „Szent-Györgyi Érmét” adományozza korunk egyik legnagyobb basszistájának, a világhírű orosz énekesnek, zenekultúránk hírvivőjének, régi kedves barátunknak – Jevgenyij Jevgenyjevics Nyesztyerenkonak 75. jubileuma alkalmából. Most nagyszerű alkalmat kínál az Érem átadására, hogy a világhírű művész koncertet ad a Magyar Állami Operaházban. Köszönetet mondunk az Operaház vezetőségének, hogy a Maestro Nyesztyerenko számára is jól ismert és kedvelt helyen, az Operaház falai között kerülhet sor az elismerést jelentő Érem átadására.

Az alelnök részletesen ismertette Nyesztyerenko rendkívül gazdag és eredményes művészi pályafutását.

  Jevgenyij Jevgenyjevics már fiatal korában a zene, az éneklés bűvkörébe került. A zenének ez a lebírhatatlan vonzása az építészmérnöki pálya odahagyását, a konzervatórium elvégzését és professzionális énekesi karrierjét eredményezte a világ zeneszerető közönsége szerencséjére. Mi magyarok az elsők között voltunk, akik felfedezhettük csodálatos hangját, színpadi megjelenítő készségét. Ez egészen pontosan 1970-ben volt, amikor a Maestro először vendégszerepel külföldön, nálunk Guonod Faust c. operája Mefisztó szerepében. Nemcsak a zeneszerető és zeneértő magyar közönség, de a szakemberek is rögtön megszerették és újabb meghívásokkal bombázták őt. Ennek eredményei emlékezetes operaelőadások lettek, Boito Mefistofele című operájának címszerepében nyújtott máig emlékezetes alakítása a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, de ugyancsak nagy sikert arattak fellépései Verdi, Muszorgszkij, Borogyin operáiban.
  Jevgenyij Nyesztyerenko hatalmas erejű, bársonyos, nagy kifejező erejű hangjának diadalmenete Budapest után 1977–ben a Milanói Scalában folytatódott, majd Európa, Észak- és Dél-Amerika operaházaiban teljesedett ki, 80 operaszerepben lépett fel a közönség előtt, köztük 21-et az eredeti nyelven énekelt, az oroszon kívül olaszul, franciául, németül és más, például észt, cseh és magyar nyelven.
  2007-ig Jevgenyij Jevgenyjevics 3500-szor lépett közönség elé, 1700-szor operaszínpadon 1800-szor pedig hangversenydobogón. Több mint 70 hanglemeze jelent meg hazai és külföldi lemezkiadóknál, köztük 20 teljes operafelvétel, azon kívül románcok, népdalok, áriák. Lemezeit jelentős díjakkal jutalmazták, többek között Grammy-díj, Arany Orfeusz díj.
  Az operaéneklés mellett intenzíven adott szólóesteket, amelyeken románcokat, dalokat, hazafias-háború dalokat énekelt, zenepedagógusként énekesek újabb és újabb nemzedékét nevelte ki. Több mint 30 évig tanított – 25 évig Leningrádban és Moszkvában, 10 évig Bécsben. Arra is szakított időt, hogy könyveket írjon sikerekben gazdag életéről, alkotói krédójáról, pedagógiai tevékenységéről.

A szónok méltatta a magyar zenekultúra népszerűsítése és a népeink közötti baráti kötelékek erősítése terén szerzett elévülhetetlen érdemeit is.

  Jevgenyij Jevgenyjevics Nyesztyerenko kapcsolata Magyarországgal, a magyar zenekultúrával életének és alkotói munkásságának külön fejezete. Ez egyrészt az 1970 óta napjainkig folytatódó gyakori fellépésével megvalósuló emlékezetes operaelőadások, forró hangulatú koncertek románcok, dalok, dalciklusok előadásával – köztük Muszorgszkij dalai, dalciklusai, pravoszláv liturgikus művek pl. 2012-ben a Szent Efreim kamarakórussal (Máriapócs, Szent István Bazilika).
  Másrészt e fejezet számunkra legértékesebb része az a sokrétű tevékenysége, amelynek során zenekultúránk remekműveit magyar nyelven terjesztette a világban és ezzel mindenütt nagy megbecsüléssel fogadott személyiségén keresztül a magyar zenekultúrának és hazánknak szerzett új barátokat. A teljesség igénye nélkül kell megemlíteni e nagyszerű tetteket: 1978-ban Bartók A kékszakállú herceg vára c. operájának bemutatása a Moszkvai Nagyszínházban Jevgenyij Nyeszsztyerenkoval  és Jelena Obrazcovával Ferencsik János vezényletével. A színház addigi történetében kevés ilyen hatalmas ovációval és virágesővel fogadott bemutatót láttak. A közönség jogos elragadtatással fogadta az először látott Bartók opera előadását a zene és a szereplők expresszív játéka miatt.
  E téren további előrelépést jelentett ugyancsak Ferencsik János vezényletével Jevgenyij Nyesztyerenko és Jelena Obrazcova részvételével A kékszakállú lemezfelvétele 1981-ben. Ez a lemez Párizsban a legjobb lemeznek járó „Arany Orfeusz” díjat kapta meg.
  A „csúcsteljesítmény” azonban A Kékszakállú eléneklése-eljátszása 1985-ben magyarul a Magyar Állami Operaház színpadán. Az is, hogy magyar Rádió felkérésére Bartók Béla népdalfeldolgozásait tanulta be és adta elő többször is magyar nyelven. Nem hagyható ki a felsorolásból az a koncert sem, amelyet a Moszkvai Magyar Kulturális Központ 1990-es megnyitását követően adott ezen új magyar kulturális intézmény falai között.
  Maestro Nyesztyerenko hatalmas zenepedagógia tapasztalataiból rendszeresen mesterkurzusokon ad át hazánkban fiatal énekeseknek. Korábban tartott ilyen mesterkurzust a Zeneakadémián, az utóbbi években pedig a Rákoshegyi Bartók Házban, az egyik ilyen rendezvény megvalósításában részt vett Társaságunk is. Jevgenyij Jevgenyjevics hatalmas volumenű tevékenysége és rendkívüli sikerei felvázolásakor külön kell szólnunk – nagy elismeréssel és köszönettel – Jekatyerina Dmitrijevnáról, aki 1959 óta, egészen az idén bekövetkezett elhunytáig, társa a nagyszerű énekesnek, támasza és sikereinek kovácsa. Az Önt ért nagy veszteség miatt őszinte részvétünket fejezzük ki.
 Jevgenyij Nyesztyerenko a hazánk iránti megbecsülés kinyilvánítása értékeléseként, zenekultúránk népszerűsítése terén folytatott tevékenysége megbecsüléseként számos elismerésben részesült. Kitüntetései között megtalálható a Magyar Népköztársaság Zászlórendje mellett a Béke és Barátság Érdemrend, a Bartók Béla Emlékérem, a „Pro cultura Hungarica”.
 Most 75. évfordulója alkalmából a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság a Szent-Györgyi Érmet adományozza Jevgenyij Nyesztyerenkonak annak a fáradhatatlan tevékenységnek az elismeréséül, amit folytatott, folytat, s remáljük, folytatni fog zenekultúránk, barátságunk érdekében. Kívánunk hosszú életet és újabb alkotói sikereket.

 

Az Érmet és az Oklevelet Szvák Gyula elnök nyújtotta át, rövid beszédében az elismerés és a köszönet hangján szólt Jevgenyij Nyesztyerenko sokrétű, országaink barátságát is erősítő művészi tevékenységéről, jelezve, hogy kedves barátunk a Társaságunk alapította kitüntetés által elismert alkotók sorában előkelő helyet foglal el. 

Jevgenyij Jevgenyjevics Nyesztyerenko meghatott szavakkal mondott köszönetet a Társaság kitüntetéséért. Megvallotta, hogy nagyon megszerette hazánkat, kultúránkat és Magyarország, a magyar zenekultúra, hazáján, az orosz zenén kívül, szinte a legközelebb áll szívéhez. Hangsúlyozta, hogy szerinte az igazi művész szent kötelessége művészetén, a zenén keresztül közelebb hozni egymáshoz az embereket, országokat, csoportokat, hozzájárulni a békés, harmonikus kapcsolatokhoz. Külön is kitért Társaságunk immár 70 éve folytatott tevékenységére, nagyra értékelve azt a nemes törekvést, amelyet a népeink közötti barátság elmélyítése, kultúránk jobb megismerése érdekében kifejt. Sok sikert kívánt Társaságunknak, tagságunknak.

Az est közönsége, amely zömében Társaságunk tagjaiból állt, lelkesen fogadta a Dalest műsorát, a kitüntetés átadása pedig rokonszenvtüntetés volt a nagy művész mellett.

Vissza