Jelölbizottsági felhívás

Jelölbizottsági felhívás

a Társaság vezető tisztségviselőinek jelölésére

 

A Társaság vezető tisztségviselőinek (az Elnökség tagjainak) megbízatása a 2015. április 18-ára összehívandó Közgyűlés napján megszűnik, ezért az Elnökség 2015. január 26-ai ülésén döntött a tisztújítás elindításáról és megválasztotta a jelölőbizottságot. A tisztújító Közgyűlésen a tagság három évre választja meg a Társaság vezető tisztségviselőit.

 

A választást jelölés előzi meg, amelynek során a Társaság bármely tagja állíthat jelöltet. A Közgyűlés Ügyrendjének 35. § (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy a Társaság tagjai a jelöléseiket írásban (ide értve az elektronikus levelet is) juttathatják el a jelölőbizottsághoz. A jelölésnek tartalmaznia kell:

a)      a jelölt teljes nevét,

b)      a jelölésben érintett tisztséget,

c)      a jelölő aláírását.

 

A jelöltállítás során a következő tisztségekre lehet jelölteket állítani:

– a Társaság elnöke,

– a Társaság három alelnöke,

– a Társaság főtitkára,

– a Társaság Elnökségének további négy tagja.

 

A Társaság tagja egy tisztségre egyidejűleg csak egy személyt jelölhet, vagyis egy-egy elnökre és főtitkárra, három alelnökre és négy további elnökségi tagra tehet javaslatot.

 

A Jelölőbizottság felhívása letölthető innen:

JB felhívás

 

Vissza