Az MOMBT 2021. évi közgyülésének meghírdetése 2.0

Az MOMBT 2021. évi közgyülésének meghírdetése 2.0

Második figyelem-felhívás

a MOMBT 2021. évi áprilisi 14-én 18.00 és 19.30 között tartandó (elektronikus) közgyűlésén, illetve a beszámoló és tisztújító közgyűléshez kapcsolódó szavazásokon  való részvételre

 

Tisztelt Tagtársak, Barátaink!

 

A MOMBT Elnöksége 2021. március 25-i keltű levelében tájékoztatta a MOMBT tagságát, hogy az országos járvány-helyzet miatt, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése, és a 502/2020 (XI.16.) kormányrendelet alapján illetve a MOMBT Alapszabálya IV. bekezdés (cikkely) 10. szakaszával is összeegyeztethető módon, a MOMBT 2021. április 14-re összehívott  éves beszámoló és tisztújító közgyűlését módosított formában – személyes megjelenést igénylő összejövetel nélkül - alapvetően elektronikus kommunikációs eszközök igénybevétele útján tartja meg, amelyre a levélben meghívtuk a Társaság tagjait.

 

A március 25-i keltű levélben tájékoztattuk a tisztelt tagságot a közgyűlési dokumentumokról és a vezető tisztségekre előterjesztett jelöltekről történő szavazás módjáról, amelyben nincs változás.

 

A MOMBT tagjai a közgyűlési dokumentumokról és a jelöltekről – mint korábban is tájékoztattunk – április 14-én 24.00 óráig adhatják le érvényesen szavazataikat, ugyaneddig az időpontig a tagok észrevételeket is tehetnek a közgyűlési dokumentumokhoz.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a dokumentumok megvitatásának lehetősége az április 14-én 18.00 és 19.30 óra között az elektronikus térben összehívott közgyűlés plénumán is lehetséges.

 

A részvételhez a következő linkre tessék kattintani: A Tagjaink részére e-mailben megküldött anyag tartalmazza a szükséges linket!

 

A MOMBT Elnöksége tisztelettel kéri a szervezet tagjait, hogy a rendkívüli külső körülmények ellenére vegyenek részt a közgyűlés munkájában és, HA MÉG NEM SZAVAZOTT, elektronikus formában éljenek szavazati jogukkal!   A Tagjaink részére e-mailben megküldött anyag tartalmazza a szükséges linket!

 

 

Mindenki vigyázzon saját és környezete egészségére!

 

Budapest, 2021. április 7.

 

Baráti üdvözlettel

Gilyán György s.k.

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/kgy-2021/figyelemfelhivas_02_a-2021_04_14_i-kozgyulesenhonlapra.pdf

Vissza