A Társaság 2020 évi Közgyűlése 2.0

A Társaság 2020 évi Közgyűlése 2.0

A járványügyi-helyzet miatt Társaságunk elektronikus úton tarrja meg közgyülését és hozza meg határozatait.

 

 

 

Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

 

ELNÖK

 

 

 

Meghívó a MOMBT 2020.évi áprilisi (elektronikus) közgyűlésére és értesítés a szavazás módjáról

 

 

Tisztelt Tagtársak, Barátaink!

 

 

 

Az MOMBT Elnöksége ezúton tájékoztatatja az MOMBT tagságát, hogy az országos koronavírus járvány-helyzet miatt az Országgyűlés által elfogadott 2020.évi XII. törvény által megerősített 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet és kapcsolódó kormányrendeletek által elrendelt és érvényben lévő veszélyhelyzetre és korlátozásokra tekintettel és az MOMBT Alapszabálya IV. bekezdés 10. szakaszával is összeegyeztethető módon,

az MOMBT 2020. április 16-ra kitűzött éves beszámoló közgyűlését módosított formában – személyes megjelenést igénylő összejövetel megtartása nélkül - alapvetően elektronikus kommunikációs eszközök igénybevétele útján tartjuk meg, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk a Társaság tagjait.

 

A közgyűlés napirendje a következő:

 

1. Beszámoló az Elnökség 2019. évi működéséről, a Társaság 2019. évi tevékenységéről;

2. Beszámoló a Társaság 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2020. évi költségvetés megállapítására;

3. Az Ellenőrző Bizottság 2019. évi beszámolója.

 

 

A közgyűlési dokumentumok elfogadásának módjával kapcsolatban tájékoztatjuk a tagságot a következőkről:

  1. A szavazás elektronikus eszköz útján folytatott szavazás keretében, a kiküldött, egyes dokumentumokra külön-külön adott egyértelmű „Igen” vagy „Nem” vagy „Tartózkodom” szavak megjelölésével történik, elektronikus szavazólapon (a szavazólapot e-mailben küldjük meg a szavásra jogosultak számára).
  2. Postai úton történő szavazást a vészhelyzet miatt nem ajánlunk, de érvényesnek fogadjuk el ha egy (például elektronikus mobil-eszközzel nem rendelkező) tagtársunk egy másik tagtársunkat hatalmaz fel arra, hogy utóbbi  az ő nevében leadott szavazatot küldje meg elektronikus úton a MOMBT levelezési címére. (ezt kérjük lehetőleg különálló e-mailben megküldeni).
  3. A szavazás eredményének értékelésekor és a Közgyűlés résztvevői létszámának megállapításakor csak a 2020. április 16-án 24.00 óráig beérkezett szavazatokat fogja a Szavazatszámláló Bizottság figyelembe venni.
  4. A küldöttgyűlési dokumentumok 2020. március 11-óta a tagság számára publikálásra kerültek és március 31-ig ahhoz senkitől nem érkezett észrevétel. A dokumentumok Társaságunk honlapján megtekinhetők: http://www.mombt.hu/tarsasag-hirei/a-tarsasag-2020-evi-kozgyulese.html 
  5.  az április 16-án éjfélig tartó időben az  elektronikus szavazás során a tagoknak további  lehetőségük van arra, hogy az elfogadásra kerülő dokumentumokhoz észrevételeket, javaslatot tegyenek, azzal, hogy ezek hasznosításáról a közgyűlést követően az Elnökség dönt, és erről a későbbiekben tájékoztatja a tagságot.

 

 

Az Elnökség a közgyűlési dokumentumok szavazási eredményeinek megállapítására Szavazatszámláló Bizottságot kért fel a következő összetételben: elnök: Bodrogi Ferencné, tagok: Szilágyi György és Wikhardt Péter.

 

A szavazás lefolyásáról és eredményéről a Közgyűlési jegyzőkönyv megküldésével és közzétételével a szokásos rendben tájékoztatni fogja a tagságot.

 

Tisztelt Tagtársak, Barátaink!

 

A MOMBT Elnöksége tisztelettel kéri a szervezet tagjait, hogy a rendkívüli külső körülmények ellenére vegyenek részt a közgyűlés munkájában és éljenek szavazati jogukkal!

 

Mindenki vigyázzon saját és környezete egészségére!

 

 

 

Budapest, 2020. április 1.

 

Baráti üdvözlettel

Gilyán György elnök s.k.

 

 

 

Vissza