Emlékeztető az Elnökség 2021. május 11-i és május 18-i e-tanácskozásáról (2021/4.)

Emlékeztető az Elnökség 2021. május 11-i és május 18-i e-tanácskozásáról (2021/4.)

Társaságunk Elnöksége, a már megszokot módon az elektronikus térben, munkatervének megfelelően tartotta meg ülését, 2021 május 11-én és 18-án.

 

 

 

 

Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

 

ELNÖKSÉG

 

 

 

 

 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2021. május 11-i és május 18-i (elektronikus konferencia formájában megtartott) tanácskozásáról (2021/4.)

 

A tanácskozás időpontja: 2021. május 11.18.03-20.04 óra között, majd folytatásként 2021. május 18-án 19.00-20.04 óra között

Helye: elektronikus térben                                                                  

Részt vettek:   Gilyán György elnök,

Németh Tibor alelnök,

Aranyossyné Szegedi Andrea elnökségi tag

Gyimesi Zsuzsanna elnökségi tag

Thuróczy Lászlóné elnökségi tag

Wikhardt Péter főtitkár

Meghívottként:

Tamás István az Ellenőrző Bizottság elnöke,

Bodrogi Ferencné aktivista, pénztáros, gazdasági felelős

Szilágyi György aktivista, a kegyeleti csoport vezetője

Szaniszló Orsolya aktivista, az Ellenőrző Bizottság tagja

Tömő Ákos aktivista, az Ellenőrző Bizottság tagja

Kimentését kérte:                                                        

Viczai Péter alelnök      

Nanovfszky György tiszteletbeli elnök

 

Gilyán György elnök üdvözölte a megjelenteket, köszöntötte az elnökséget és az Ellenőrző Bizottság elnökét és megjelent tagjait a vezetőségválasztás utáni első találkozáson, majd 18.03-kor megnyitotta az ülést; megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Ismertette a korábban megküldött napirendet, amelynek módosítására sem írásos, sem szóbeli kiegészítés nem érkezett. A jelenlévők a napirendet egyhangúan elfogadták (6 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás):

 

n a p i r e n d:

 

 1. A MOMBT elnökség tagjai közötti feladat- és munkamegosztás és az Elnökség Ügyrendjének módosítása. Előadó: az elnök és a szervezeti kérdésekért felelős alelnök
 2. Konzultáció a MOMBT 2021. évi rendezvényi programjának  pontosításáról. Előadó: az elnök és a tagok
 3. Konzultáció a fotópályázatról - előadó: Gyimesi Zsuzsanna
 4. Konzultáció a MOMBT Facebook oldalának létesítéséről - előadó: Aranyossyné Szegedi Erika
 5. Egyebek

 

Napirendi pontok megvitatása:

 

 1. A MOMBT elnökség tagjai közötti feladat- és munkamegosztás és az Elnökség Ügyrendjének módosítása. Előadó: az elnök és a szervezeti kérdésekért felelős alelnök

 

Az elnökség megismerkedett az elnökség tagjai közötti feladat- és munkamegosztásra vonatkozó,   korábban megküldött elnöki javaslattal (1. sz. melléklet), előzetesen jóváhagyta azt, azzal, hogy a vezetés tagjai mielőbb küldjék meg módosító javaslataikat a júniusi elnökségi ülésen határozattal történő végleges jóváhagyás és Elnökségi Ügyrend módosítás céljából. 

 

 1. Konzultáció a MOMBT 2021. évi rendezvényi programjának  pontosításáról. Előadó: az elnök és a tagok

 

Az Elnökség – a kialakuló gyakorlat szerint - áttekintette a 2021. évi rendezvény-terv megvalósítását. Megállapította, hogy az  április végéig tervezett rendezvények rendben megvalósultak. A járványhelyzet hullámzása, megítélésének, az előrejelzéseknek ellentmondásossága és az ezzel összefüggő korlátozások kilátásai miatt a zárt téri rendezvények tervezését még  nem lehet tovább pontosítani. Ezért még mindig nem lehetett végleges döntést hozni a jubileumi rendezvények időpontjáról, illetve esetleges más, május utáni, így II. félévi zárt téri programokról. Célszerűnek tartja ugyanakkor, hogy a május-szeptember közötti online vagy szabadtéri rendezvények előkészítését a szervezők kezdjék meg, s ezek közül a szabadtériket a járványhelyzet enyhülése esetén megfelelő időpontban  véglegesíteni lehet. Az elnökség döntött a rendezvény-terv pontosításáról (2. sz. melléklet) és a júniusi rendezvények mielőbbi meghirdetéséről.

 

 1. Konzultáció a fotópályázatról - előadó: Gyimesi Zsuzsanna

 

A turizmus világnapja és a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság megalakulásának 75. évfordulója alkalmából „Oroszországban utazva” címmel meghirdetésre került a Budapesti Orosz Kulturális Központ, a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ (RKMK) összefogásában megvalósuló fotópályázat

 

A felhívás magyar és orosz nyelven megjelent a Budapesti Orosz Kulturális Központ és az RKMK honlapján, illetve ezen a héten megjelenik az MOMBT honlapján is. A tervezett fotópályázat szervezése folyamatban van. Az első forduló, vagyis a pályamunkák beküldése 2021. augusztus 22-én zárul le. Utána következik a szakmai zsűrizés és a közönségszavazás szakasza, amivel kapcsolatos további teendőket a programfelelősök a júniusi elnökségi ülésen fogják előterjeszteni.

 

 1. Konzultáció a MOMBT Facebook oldalának létesítéséről - előadó: Aranyossyné Szegedi Andrea

 

Az elnökség egyetértett Aranyossyné Szegedi Erika javaslatával MOMBT Facebook oldal és Instagram felület létrehozásáról. A platformot a MOMBT korábbi Facebook oldal újra aktiválásával, megújításával és egy új  Instagram felülettel beindításával fogjuk működtetni. A MOMBT Facebook oldal főszerkesztője Aranyossyné Szegedi Andrea, szerkesztő-társai Gyimesi Zsuzsanna, Szaniszló Orsolya és Tömő Ákos lesznek. A facebook-rovatokra Aranyossyné Szegedi Andrea indító javaslatot tesz, amelyekhez a tagság – akinek megküldjük ezt - újabb javaslatokat tehet annak érdekében, hogy minél többen tudjanak résztvenni anyagok kidolgozásában az oldal részére. 

 1. Egyebek
 1. Az Elnökség egyetértett azzal, hogy a tagság részére biztosítsunk felületet a Társaság honlapján és/vagy facebook oldalán saját fotó-kompozícióinak publikálására „ A karantén és Mi” témakörben.
 2. A Elnökség felkérte Thuróczy Lászlóné elnökségi tagot, hogy augusztus végéig készítsen javaslatot MOMBT és a magyarországi orosz és orosz-magyar kulturális szervezetekkel való kapcsolatok, együttműködés fejlesztéséről.
 3. Az Elnökség Bodrogi Ferencné gazdasági felelős aktuális tájékoztatója alapján szükségesnek tartotta, hogy (az érvényes tagdíjfizetési renddel összhangban) levélben kérjük fel a tagdíj-befizetéssel késedelemben lévő tagokat tartozásuk mielőbbi rendezésére.
 4. Az elnök tájékoztatást adott a II. VH európai hadszínterén a fasizmus felett aratott győzelem jubileuma alkalmából az OF, Belarusz, Kazahsztán, Szerbia és a KNK nagykövetsége által szervezett koszorúzáson való részvételről.
 5. Az elnök köszöntötte az RKMK-t - mint az MOMBT fontos együttműködő partnerét - a Ruszisztikai Napok rendkívül sikeres megrendezése alkalmából.

 

 

 

Ezt követően az Elnök az Elnökség ülését 20.04-kor berekesztette, majd a folytatásra 2021. május 18-án 19.00 órakor került sor, ahol megtárgyalták és egyeztették a függőben maradt kérdéseket.

 

A MOMBT elnöksége következő elnökségi ülését 2021. június 29-én, keddi napon 18.00 órakor elektronikus konferencia formában tartja az elnökségi tagok és a meghívottak részvételével.

 

Ezt követően az Elnök az Elnökség ülését 20.04-kor lezárta.

 

Budapest, 2021. május 28.

Összeállította: Németh Tibor alelnök

Jóváhagyta: Gilyán György elnök

 

 

1. sz. melléklet a MOMBT 2021.05.11-i

elnökségi ülésének emlékeztetőjéhez

A MOMBT Elnökség Ügyrendje mellékleteinek változása

 a Társaság 2021. április 14-i vezetőségválasztása eredményének megfelelően

2. melléklet az Elnökség Ügyrendjéhez

Név

Funkció

Feladatkör

 

Németh Tibor

 

 

általános alelnök

- részvétel a stratégiai döntések előkészítésében, a szervezet működésének megszervezésében, kiemelten javaslattétel a Társaság szervezet-fejlesztésére, támogatja az elnököt a szervezet egészét érintő program-koordinációban

- kapcsolattartás hazai társadalmi és gazdasági szereplőkkel, a magyar-orosz kapcsolatok fejlesztésében érdekelt szervezetekkel, intézményekkel, az illetékes elnökségi tagokkal történő együttműködésben

- kapcsolattartás a Nemzetek Háza egyesülettel,

- a feladatkörébe tartozó kérdésekben kapcsolattartás az Oroszországi Föderáció budapesti nagykövetségének és kereskedelmi képviseletének illetékes munkatársaival

- ellátja a Társaság gazdálkodási feladatainak ellenőrzését;

 

Viczai Péter Tamás

 

kulturális alelnök

- részvétel a stratégiai döntések előkészítésében, kiemelten javaslattétel a Társaság kulturális, művelődési programjaira, részvétel a Társaság tevékenységének kommunikációjában

- kapcsolattartás hazai és oroszországi kulturális intézményekkel, szervezetekkel,

- kapcsolat-építés a Budapesti Gazdasági Egyetemmel, különös figyelemmel a fiatalok bevonására a Társaság munkájába

- a feladatkörébe tartozó kérdésekben kapcsolattartás a budapesti Orosz Kulturális Központtal

3. melléklet az Elnökség Ügyrendjéhez

Az Elnökség további tagjainak feladatai

Név

Feladat

 

Aranyossyné Szegedi

Andrea

- a kulturális és művelődési terület programjai kidolgozásának és megvalósításának koordinálása, továbbá kommunikációja együttműködésben Gyimesi Zsuzsannával

- kapcsolatépítés a hazai és külhoni kulturális és idegenforgalmi szervezetekkel

- szervezi a MOMBT arculatformálását és szerkeszti Facebook oldalát

 - a feladatkörébe tartozó kérdésekben kapcsolattartás a budapesti Orosz Kulturális Központtal

 

Gyimesi Zsuzsanna

- a kulturális és művelődési terület programjai kidolgozásának és megvalósításának koordinálása, továbbá kommunikációja együttműködésben Aranyossyné Szegedi Andreával

- kapcsolatépítés az ELTE RKMK-tal, a magyar-orosz együttműködésben érdekelt más hazai oktatási intézményekkel, különös figyelemmel a fiatalok bevonására a Társaság munkájába

- koordinálja a Társaság pályázati tevékenységét,

- a feladatkörébe tartozó kérdésekben kapcsolattartás a budapesti Orosz Kulturális Központtal

 

Thuróczy Lászlóné

 

 • ellátja a Társaság belső önszerveződései (klubok, tagozatok) tevékenységének koordinálásával és felügyeletével kapcsolatos teendőket,
 • közreműködik a Társaság kulturális és társadalmi programjainak megszervezésében és lebonyolításában,
 • szervezi a MOMBT kapcsolat-építését a hazai orosz és orosz-magyar civil szervezetekkel,
 • közreműködik a Társaság tagjaival kapcsolatos kegyeleti feladatok szervezésében.
 • - a feladatkörébe tartozó kérdésekben kapcsolattartás a budapesti Orosz Kulturális Központtal

4. melléklet az Elnökség Ügyrendjéhez

 

Az elnök helyettesítésének rendje

 

A Társaság elnökét távolléte vagy akadályoztatása esetén – amennyiben az elnök nem jelölt ki helyettest – a következő sorrendben helyettesítik az Elnökség tagjai

 1. Németh Tibor általános alelnök,
 2. Dr. Viczai Péter Tamás kulturális alelnök,
 3. Wikhardt Péter főtitkár,
 4. Aranyossyné Szegedi Andrea elnökségi tag,
 5. Gyimesi Zsuzsanna elnökségi tag,
 6. Thuróczy Lászlóné elnökségi tag.

 

 

Az Elnökség Ügyrendjének 5. számú mellékletét töröljük.

 

Budapest, 2021. május 18.                                                                                            Gilyán György s.k.

 

 

2. sz. melléklet a MOMBT 2021.05.11-i

elnökségi ülésének emlékeztetőjéhez

A MOMBT 2021. évi rendezvényei (2021.05.18-i állapot szerint)

 

Időpont

 

A program megnevezése

Felelős szervezők

                                                         Megvalósult programok

Február 8. hétfő 16.00

elektronikus térben

Az Orosz tudomány napja alkalmából Nők az európai kultúrtörténetben - ifjúsági tudományos konferencia az ELTE Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központtal (RKMK) közös szervezésben

Gyimesi Zsuzsanna

Március 8. hétfő

elektronikus térben

Nőnapi köszöntő és rövidfilmes prezentációk nevezetes nők kulturális munkásságáról

 

Gilyán György

Gyimesi Zsuzsanna

Március 25-én 17.30

elektronikus térben

„Orosz szerzők művei a szabadságharctól napjainkig: Fatyejevtől Asztvacaturovig”

Előadó: Horváth Iván műfordító

Viczai Péter

Április 10. szombat elektronikus térben

„ Totalnyíj Diktant” orosz nyelvi helyesírás-verseny

nemzetközi szervezésben

Gyimesi Zsuzsanna

 

Április 12. hétfő

elektronikus térben

Ünnepi megemlékezés Jurij Gagarin űrrepülése 60. évfordulóján

Gyimesi Zsuzsanna

Thuróczy Lászlóné

     

Április 14. szerda 18.00

elektronikus térben

MOMBT éves beszámoló és tisztújító közgyűlése

 

Gilyán György

Németh Tibor

                                          Tervezett  programok

Június 17. csütörtök 18.00

elektronikus térben

„Geopolitikai küzdelem az Északi Sarkért”

Előadó: Ilyash György, a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa

Gyimesi Zsuzsanna

Június 18. péntek 14.00 Mementó Park 1123 Balatoni út – Szabadkai utca sarok

Kultúrtörténeti kirándulás a Mementó Parkban a MOMBT, az Orosz Kulturális Centrum és a RKMK együttes szervezésében

Gyimesi Zsuzsanna

Augusztus hónapban

 

Látogatás a Tihanyi Apátságban a MOMBT és a Ruszisztikai Központ együttes szervezésében

vagy

Látogatás a zirci Reguly Antal emlékmúzeumban és az Apátságban

Gilyán György

 

 

Thuróczy Lászlóné

Augusztus 26. csütörtök 17.00

a MOMBT székházában

„Ösztöndíjas lét a Szovjetunióban – az 1980-as években és előtte” – beszélgetés Solti Gabriella írónővel „Ébredések” című könyve kapcsán

Tömő Ákos és Szaniszló Orsolya

Szeptember 1. felében

 

Budapest orosz vonatkozású emlékhelyei

(I. kultúrtörténeti séta a fővárosban) a MOMBT, az Orosz Kulturális Centrum és a RKMK együttes programjaként

Gyimesi Zsuzsanna

Thuróczy Lászlóné

Szeptember 2. felében

Helyszín: Orosz Kulturális Központ (Bp. Andrássy út 120.)

MOMBT alapítása 75. évforduló alkalmából emlékünnepség és jubileumi kiállítás

Gilyán György

Németh Tibor

Gyimesi Zsuzsanna

Szeptember 27-én 18.00,

a Turizmus Világnapján

a MOMBT székházában

„Csodálatos paradicsom” – magyar szerzők útleírásai a Szovjetunióról - irodalmi est

Aranyossyné Szegedi Andrea

Október közepén,

a MOMBT székházában

Viczai Péter:” Viszockij nyomában, avagy a Nord jelenség” című új könyvének bemutatója

Viczai Péter

     

November közepén

a MOMBT székházában

Finnugor gyökereink, rokonaink Oroszországban

vezető magyar finnugrista

kutatók előadásában

vagy

Oroszország a mai geopolitikai erőtérben –

beszélgetés Stier Gábor Oroszország-szakértővel

Nanovfszky György,

Gyimesi

Zsuzsanna,

Gilyán György

     
     
     
     
     

December 2. hetében

MOMBT székházában

(Bp. Bajza utca 54.)

MOMBT évzáró baráti találkozója     

Németh Tibor, Thuróczy Lászlóné

A MOMBT részvétele más szervezetek által tervezett egyéb fontos eseményeken

Február 22. délelőtt

a Szabadság téren és a Fiumei úti hősi temetőben

Részvétel az OF Nagykövetség által szervezett koszorúzáson

Szilágyi György

Május 9. a Fiumei úti temetőben és a Szabadság téren

Megemlékezés a II. Világháború befejezéséről. Részvétel a Győzelem Napja alkalmából az OF Nagykövetség által szervezendő koszorúzáson.

Szilágyi György

Június 22. 18.00

Orosz Kulturális Központ

Megemlékezés a II. Világháború áldozatairól a Szovjetunió megtámadásának 80. évfordulóján

Gilyán György

 

Elfogadta a MOMBT Elnöksége 2021. május 18-i ülésén

 

Vissza