Elnökségi ülés 2020.03. 31 (e-konzultáció formájában)

Elnökségi ülés 2020.03. 31 (e-konzultáció formájában)

Társaságunk Elnöksége a kialakult járvány-ügyi helyzet miatt rendkívüli "e-ülést" tartott, majd a következő határozatokat hozta.

                        

 

 

Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

 

ELNÖKSÉG

 

 

 

 

 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2020. március 31-i ( elektronikus) tanácskozásáról (2020/2.)

 

A tanácskozás időpontja: 2020.03.31. délután

Helye: elektronikus térben

Részt vettek:   Gilyán György elnök,

Németh Tibor alelnök,

Viczai Péter alelnök,

Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag

Thuróczy Lászlóné elnökségi tag,

Vajda József elnökségi tag

Wikhardt Péter főtitkár

Nanovfszky György tiszteletbeli elnök 

Tamás István EB elnök

Bodrogi Ferencné aktivista, pénztáros, gazdasági felelős

 

A MOMBT Elnöksége elektronikus kommunikációs eszköz útján történt egyeztetetés során – egyhangúlag - a következő 5/2020. (IV.01.) sz. Elnökségi határozatot hozta:

 

1) Az országos koronavírus járvány-helyzet miatt az Országgyűlés által elfogadott 2020.évi XII. törvény által megerősített 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet és kapcsolódó kormányrendeletek által elrendelt és érvényben lévő veszélyhelyzetre és korlátozásokra tekintettel és az MOMBT Alapszabálya IV. cikk 10-13. bekezdésével összeegyeztethető módon, az MOMBT 2020. április 16-ra kitűzött éves beszámoló közgyűlését módosított formában – személyes megjelenést igénylő összejövetel megtartása nélkül - alapvetően elektronikus kommunikációs eszközök igénybevétele útján tartja meg.

 

2)Erről a döntésről és a közgyűlési dokumentumokról történő szavazás módjáról, kapcsolódó tudnivalókról az Elnökség külön meghívó és szavazásra felhívó  levélben értesítse a tagságot, utalva arra is, hogy az Elnökség által jóváhagyott közgyűlési előterjesztések (éves beszámoló, költségvetési beszámoló, közhasznúsági beszámoló eredmény-levezetéssel)  2020. március 11. óta az MOMBT  Honlapján ( a Társaság hírei rovatban) megtekinthetők csakúgy, mint az Ellenőrző Bizottság időközben elkészült beszámolója is.

Felelős: Wikhardt Péter főtitkár

Határidő: 2020.április 1.

 

3)A tagságot e meghívó és értesítő levélben tájékoztatni kell a közgyűlési dokumentumok elfogadásának módjáról, így mindenekelőtt az alábbiakról:

  1. A szavazás elektronikus eszköz útján folytatott szavazás keretében, a kiküldött egyes dokumentumokra külön-külön adott egyértelmű „Igen” vagy „ Nem” vagy „Tartózkodom” szavazat megküldésével történik a meghívó, értesítő levélhez mellékelt ( linkben megnyitható) szavazólapon.
  2. Postai úton történő szavazást a vészhelyzet miatt nem ajánlunk, de érvényesnek fogadjuk el ha egy (például elektronikus mobil-eszközzel nem rendelkező) tagtársunk egy másik tagtársunkat hatalmaz fel arra, hogy utóbbi  az ő nevében leadott szavazatot küldje meg elektronikus úton az a9 pontban megjelölt szavazólapon
  3. A szavazás eredményének értékelésekor és a Közgyűlés résztvevői létszámának megállapításakor csak a 2020. április 16-án 24.00 óráig beérkezett szavazatokat fogja a Szavazatszámláló Bizottság figyelembe venni.
  4. Bár a küldöttgyűlési dokumentumok 2020. március 11-óta a tagság számára publikálásra kerültek és március 31-ig ahhoz senkitől nem érkezett észrevétel, az április 16-án éjfélig tartó elektronikus szavazás során a tagoknak további  lehetőségük van arra, hogy az elfogadásra kerülő dokumentumokhoz észrevételeket, javaslatot tegyenek, azzal, hogy ezek hasznosításáról a közgyűlést követően az Elnökség dönt és erről tájékoztatja a tagságot.

 

 

4) Az Elnökség a közgyűlési dokumentumok szavazási eredményeinek megállapítására Szavazatszámláló Bizottságot (SZB) kér fel a következő összetételben:  elnök: Bodrogi Ferencné, tagok: Szilágyi György és Wikhardt Péter. Az elnökség felkéri az SZB-ét, hogy a szavazás eredményéről tegyen jelentést.

5)A szavazás lefolyásáról és eredményéről a Közgyűlési jegyzőkönyv megküldésével és közzétételével a szokásos rendben tájékoztatni kell a tagságot.

Felelős : Wikhart Péter főtitkár

 

Budapest, 2020. március 31.

 

Gilyán György - elnök

 

Vissza