2023. 08. 30-i Elnökségi ülés Emlékeztetője

2023. 08. 30-i Elnökségi ülés Emlékeztetője

Társaságunkm Elnöksége 2023.08.30-án, munkatervének megfelelően, megtartotta esedákes megbeszélését.

Az Elnökségi ülés jegyzőkönyve itt tekinthető meg:

 

Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

 

ELNÖKSÉG

 

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2023. augusztus 30-i (elektronikus konferencia formájában megtartott) tanácskozásáról (2023/3.)

 

A tanácskozás időpontja: 2023. augusztus 30. 18.00

Helye: elektronikus térben

Részt vettek:    Gilyán György elnök,

Németh Tibor alelnök

Aranyossyné Szegedi Andrea elnökségi tag

Gyimesi Zsuzsanna elnökségi tag

Thuróczy Lászlóné elnökségi tag

Wikhardt Péter főtitkár

Meghívottként:

Bodrogi Ferencné aktivista, pénztáros, gazdasági felelős

Tömő Ákos az Ellenőrző Bizottság tagja

Szaniszló Orsolya az Ellenőrző Bizottság tagja

Szilágyi György aktivista, a kegyeleti csoport vezetője

Kimentését kérte:

                       Viczai Péter alelnök

Juhász Erika, a szegedi MOMBT tagozat vezetője

Tamás István az Ellenőrző Bizottság elnöke

Döbörhegyiné Tamás Éva aktivista

 

Gilyán György elnök üdvözölte a megjelenteket, majd 18.05-kor megnyitotta az ülést; megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Ismertette a korábban megküldött napirendet, amelynek módosítására sem írásos, sem szóbeli kiegészítés nem érkezett. A jelenlévők a napirendet egyhangúan elfogadták (6 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás):

 

n a p i r e n d:

 

  1.  A MOMBT 2023. őszi-téli rendezvényi programja; Előadók: Thuróczy Lászlóné és Gyimesi Zsuzsanna, elnökségi tagok
  2. Elvi javaslat a Társaság pénzeszközei egy részének állami értékpapírba történő lekötésére; Előadó: Gilyán György elnök
  3. Konzultáció a tagfelvételi eljárás gyakorlatának  kiegészítéséről. Előadó: Németh Tibor alelnök
  4. Egyéb témák

 

Napirendi pontok megvitatása:

 

  1. A MOMBT 2023. őszi-téli rendezvényi programja. Előadók: Thuróczy Lászlóné és Gyimesi Zsuzsanna.  

Az elnökség 6 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a MOMBT 2023. őszi-téli rendezvényi programját a melléklet szerint.

A program megküldésre kerül a Társaság tagjainak és közzétételre a Társaság közösségi platformjain.

 

  1. Elvi javaslat a Társaság pénzeszközei egy részének állami értékpapírba történő lekötésére. Előadó: Gilyán György elnök

Az elnök javaslatot tett arra, hogy a Társaság a folyószámláján lévő pénzeszközeinek olyan nagyságú részét, amelynek lekötése semmilyen mértékben nem korlátozza a MOMBT folyó és tervezett működésének finanszírozását, a Társaság az Államkincstár által kibocsátott állami értékpapírban kösse le, ennek kamataival csökkentve az éves infláció által okozott (bekövetkező) értékvesztést. Tájékoztatást adott arról is, hogy az Államkincstár által forgalmazott állampapírok közül az egy éves lekötésű diszkont-kincstárjegy vásárlását javasolja, amelyet a tervezett lekötés napján előreláthatólag 8 % körüli éves kamattal fognak kínálni. A Társaság gazdasági felelősének javaslatával egyezően 1 millió Ft lekötését tartotta célszerűnek. Az elnök javaslatával előzetesen az Ellenőrző Bizottság elnöke egyetértett.

Az Elnökség a javaslatot 6 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

 

 

  1. Konzultáció a tagfelvételi eljárás gyakorlatának  kiegészítéséről. Előadó: Németh Tibor alelnök

 

Az alelnök tájékoztatást adott arról az örvendetes hírről, hogy az utóbbi időben - elsősorban a közösségi médiának köszönhetően - többen érdeklődtek a MOMBT tagság iránt olyan személyek, akik nem a jelenlegi tagok ismeretségi köréből kerülnek ki. Javasolta, hogy elnökségünk valamelyik tagja foglalkozzon ezekkel a tagság iránt érdeklődőkkel abban az esetben, ha az a tagtársunk, akihez az érdeklődések befutnak, nem tudja megadni nekik a tagjelöltséghez szükséges gyakorlati információkat. Az elnökség egyetértett azzal, hogy az erre vonatkozó tájékoztatásunkban ki kell emelnünk azt, hogy rendezvényeink nyitottak a nem tagtársak részére is. Javasoljuk, hogy az érdeklődők járjanak el ezekre, ismerjenek meg minket, mi is ismerjük meg őket, így könnyebben dönthetnek jelentkezésükről, ami előtt személyesen is mutatkozzanak be valamelyik rendezvényünkön a többi tagtársnak. Ha mindezek után döntenek a tagfelvétel megkéréséről, akkor töltsék ki Belépési Nyilatkozatot, jelöljék meg ajánlójukat, és a továbbiakban rendszeresen fizessék az éves tagdíjat (összege jelenleg 5000 Ft/év). A feladat folyamatos ellátására az elnökségből az augusztus 30-i ülésen nem volt jelentkező, de Gyimesi Zsuzsanna elnökségi tagunk vállalta az utóbbi hetekben jelentkezett 4 személy tájékoztatását a fenti gyakorlati tudnivalókról.

 

  1. Egyéb témák 

 

4.1. Bodrogi Ferencné gazdasági felelős tájékoztatást arról, hogy 36 tagtársunk még nem fizette be ez évi, köztük 6 fő az előző évi tagdíját.  A soron következő program hirdetmények, meghívók közzétételéhez kapcsolódóan általános kérést jelentessünk meg a befizetések rendezésre.

 

4.2. Az elnök megköszönte az Elnökségnek, hogy támogatta a Xantus János két (benne orosz) tanítási nyelvű Gimnázium pályázatát a Gorcsakov Alap támogatásának elnyerésére.

 

4.3. Németh Tibor alelnök javaslatára egyetértés volt abban, hogy a Kortárs Orosz Fotóművészek budapesti galériája egy megfelelő időpontban – kísérő rendezvényként – bemutatkozzon az MOMBT-ban.

 

x x x

 

A MOMBT soron következő elnökségi ülését várhatóan 2023. november közepén tartja úgyszintén elektronikus konferencia formában az elnökségi tagok és a meghívottak részvételével.

 

Ezt követően az Elnök az Elnökség ülését 20.19-kor lezárta.

 

Budapest, 2023. szeptember 6.

Összeállította: Németh Tibor és Gilyán György  

 

 

 

Vissza