Találkozás Boldizsár Ildikóval

Társaságunk április 21-én az Orosz Kulturális Központ Kristály-termében a Központtal közös rendezésben „Az orosz kultúra magyarországi népszerűsítői„c. sorozatában találkozót tartott  Boldizsár Ildikó József Attila –díjas íróval, etnográfussal, mesekutatóval,meseterapeutával. 

A találkozót az tette időszerűvé, hogy a mesekutató összeállításában a közelmúltban  első ízben magyar nyelven igen szép kiállítású orosz népmese gyűjtemény jelent meg „A csuka parancsára” címmel.

A nagy érdeklődés kísérte rendezvény alkalmat nyújtott arra is, hogy  Társaságunk tagjai és a nagyszámú érdeklődő benyomást szerezhessen Boldizsár Ildikó sokrétű tevékenységéről: írói, tudományos, kritikusi és meseterápiai munkásságáról is.

Az est során, természetesen, leginkább a mesekutatással kapcsolatos munkásságról esett szó.

Ez szorosan összefügg az etnográfus Boldizsár Ildikó tudományos módszerének, a kutatatás elveinek kialakulásával. Ahogy megtudtuk mindez meghatározó módon Vlagyimir Jakovlevics Propp (1895-1970)világhírű szovjet-orosz tudós, filológus-folklorista, a folklorisztikában meghonosodott összehasonlító-tipológiai módszer létrehozójának köszönhető, de nemcsak ez, hanem az élet egyéb területén is nagy befolyással volt és van gondolkodásmódjára.

A mesekutató közvetlen, érdekfeszítő előadásmódjával megnyerte a közönség szimpátiáját és lankadatlan érdeklődésétaz egész est folyamán. Őszinte lelkesedéssel beszélt, elemezte az orosz népmeséket általában és különösen a bemutatott orosz népmese gyűjteményben szereplő mesék tekintetében. Kifejtette, tovább folytatja az orosz népmesékkel kapcsolatos kutatómunkát  és újabb publikációkat készít elő, mert ahogy mondta az orosz népmese közel áll a szívéhez.  Nagy hatással volt  hallgatóságára, különösen az ott lévő kisgyerekekre,  ahogy felolvasta a megjelent könyv címadó meséjét, A csuka parancsára-t. Ez a mese elhangzott orosz nyelven is, amit hálásan fogatott az egybegyűltek oroszul beszélő része, de a többiek is, mert összehasonlíthatták, hogy hangzik eredetiben a népszerű mese.

A könyvbemutató irodalmi est méltó és művészi élményt nyújtó befejezéseként orosz népdalok csendültek fel Jarovinszkij Igor énekes avatott előadásában Lugosi Anna, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense – Társaságunk tagja - zongora kíséretével. A Kristály- termet zsúfolásig megtöltő közönség ovációval fogadta a népdalokat „az orosz kultúra magyarországi népszerűsítői”-nek előadásában.

Kéri József

Vissza