Meghívó az Elnökség ülésére

Alapszabályunknak megfelelően, Elnök úr összehívja az Elnökség soron következő ülését.

Az Elnökségi ülés napirendje:

M E G H Í V Ó

az Elnökség ülésére

Az Alapszabály V. Cikk (5) bekezdése alapján

az Elnökség soron következő ülését 2016. május 26-án (csütörtökön) 11.00 órai kezdettel

összehívom.

 

A z  ü l é s  h e l y e:

 

Budapest, XXII., Budafok, Tompa utca 6.

 

n a p i r e n d:

 

1.  A Társaság 2016. április 23-án megtartott Közgyűlésének határozataiból adódó feladatok végrehajtása (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

 

2. A Társaság megalakulása 70. évfordulójának megünneplésével összefüggő aktuális feladatok végrehajtásának menete. (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

 

3. Tagsági kérdések (írásos előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

 

4. Tájékoztató az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban lezajlott, a Társaságot érintő eseményekről, valamint az Elnökség határozatainak végrehajtásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

 

A z  ü l é s r e  m e g h í v o t t:

 

- dr. Nanovfszky György, a Társaság tiszteletbeli elnöke,

- Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke.

 

Az esetleges kimentéseket kérem az ülés kezdete előtt legalább 1 órával - telefonon vagy elektronikus levélben - jelezni.

 

Budapest, 2016. május 24.

 

 

Rózsa István s.k.

Vissza