Szvák Gyula levele a regnum.ru-nak

Éket akarnak verni a magyar ruszisztikába? 

Az utóbbi hetekben a Regnum.ru hírportálonszélsőséges vita bontakozott ki Magyarországról.  A személyeskedésbe belekeverték Szvák Gyulát, az ELTE tanszékvezetőjét is.  Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük Szvák professzor levelét, amely február 2-án megjelent oroszul is aRegnum.ru felületén

Szomorúan követtem nyomon a Regnum.ru hasábjain 2010 végén, 2011 elején a Magyarországról kibontakozott vitát, de nem kívántam reagálni rá, hiszen nem vagyok politikai szereplő. Ráadásul mindkét egymást sértegető vitapartnert (Dmitrij Szemusint és Ljubov Siselinát) ismerem: akadémiai ember pedig nem oktatja kollégáját jómodorra. A január 31-i számban azonban Dmitrij Szemusin váratlanul belekevert –„megvédett” – engem is. Nos, szabad legyen csupán a rám vonatkozó állításokra reagálni:

  1. Az új magyar nagykövet, Dr. Íjgyártó István állomáshelye elfoglalása előtt megkeresett és mindenfolyamatban lévő „humán” együttműködési témáról egyeztettünk.
  2. Azt, hogy – amint D.Sz.írja - mennyire „felelek meg” a „Fidesz-vezetésnek”, nem tudom, azt viszont igen, hogy az új kormány által életre hívott „Magyar-Orosz Fórum” – mint a civil együttműködés legfelső fóruma – december végén alelnökének választott.
  3. Sose voltam az MSZP és semmilyen más párt  tagja, és most sem tartok semmilyen kapcsolatot egyikkel sem.
  4. Sose voltak olyan ambícióim – és eztán sem lesznek ilyenek -, hogy „kontrolláljam” a magyar-orosz kulturális kapcsolatokat.
  5. Mindig is ambicionáltam azonban az ELTE-n, az ország első számú egyetemén, a Ruszisztikai Központ hatékony működését, az orosz nyelv, kultúra, történelem lehető legmagasabbszintű oktatását. Eddig nem érzékeltem, hogy ebben akadályoznának.
  6. Keskeny Ernő nem „időelőtt”, hanem időben – cum laude minősítéssel - védte megdisszertációját.  Amelynek témavezetője Krausz Tamás professzor, egyikopponense és a szigorlati bizottság elnöke én voltam.
  7. Mindig is támogattam a ruszisztikai tudomány regionális fejlesztését Magyarországon – vonatkozik ez a Nyíregyházi Főiskola projektjére is.

A leginkább azonban – immár 35 éve – a magyar-orosz kapcsolatok fejlesztését ambicionálom. Mindig partnere voltam mindenkinek, aki hasonló célokat tűzött ki maga elé. És mindenki ellenfelének tudhat, aki e viszonyok destabilizálásán munkálkodik.

Budapest,2011-01-31

Tisztelettel:

prof.Szvák Gyula,

az ELTE Ruszisztikai Központ vezetője, a Magyar-Orosz Fórum alelnöke

Vissza