Emlékeztető az elnökség 2011. október 17-én üléséről

Társaság szeptember 24-ei közgyűlése kapcsán az elnök jelezte, hogy a jövőben is hasonló gyakorisággal kerül sor elnökségi ülésre, figyelemmel a megtárgyalandó kérdésekre és a Társaság aktivitására.

EMLÉKEZTETŐ

 

az Elnökség 2011. október 17-ei üléséről

Az ülés kezdete: 2011.10.17. 16 óra

Az ülés helye: az ELTE BTK Ruszisztikai Intézete

Jelen vannak: Szvák Gyula elnök,

Kéri József alelnök,

Alpáriné Salga Ilona alelnök,

Gémesi Ferenc főtitkár,

Gyóni Gábor elnökségi tag,

Rózsa István elnökségi tag,

Storcz Éva, az EB elnöke (tanácskozási joggal).

Drucker Tibor és Vass Lajos előzetesen kimentette magát.

 

Szvák Gyula elnök üdvözölte a megjelenteket, megnyitotta az ülést és megállapította annak határozatképességét.

A kiküldött napirendhez javaslat nem érkezett, azt az Elnökség egyhangúlag jóváhagyta.

 

 

1. A Társaság szeptember 24-ei közgyűlése kapcsán az elnök jelezte, hogy a jövőben is hasonló gyakorisággal kerül sor elnökségi ülésre, figyelemmel a megtárgyalandó kérdésekre és a Társaság aktivitására.

 

Az Elnökség összegezte az alapszabály-módosító közgyűlés tapasztalatait, amelynek kapcsán Gémesi Ferenc ismertette az Elnökséggel, hogy elkészült a Közgyűlés ügyrendjének „nulladik” verziója, amelyet az Elnökség tagjai és az Ellenőrző Bizottság hamarosan megkapnak véleményezésre, és az Elnökség jóváhagyását követően kerülhet sor annak a soron következő Közgyűlés elé terjesztésére.

 

Ennek kapcsán Szvák Gyula elnök javaslatára

az Elnökség egyhangú szavazással jóváhagyta, hogy a tervek szerint februárban megrendezendő zárszámadó közgyűlésen kerüljön elfogadásra a közgyűlési ügyrend. A Közgyűlést megelőzően a zárszámadással kapcsolatos elnökségi ülésre januárban kerül sor.

 

Gémesi Ferenc tájékoztatta az Elnökséget, hogy az Elnökség ügyrendjének tervezete várhatóan október végére készül el.  

 

 

2. A Különfélék között

 

a) Kéri József alelnök beszámolt a Társaság október 13-án tartott rendezvényéről, a Páll Ernával való találkozásról. A nagy sikerű rendezvényen – melyen jelen volt Jelena Zaharova is a Puskin Intézet képviseletében –  Páll Erna ismertette életpályáját, az orosz kultúrával való kapcsolatát.  

 

b) Az Elnökség megvitatta a Társaság rendezésében sorra kerülő október 20-ai könyvbemutató körüli teendőket.  

 

c) Szvák Gyula elnök bejelentette, hogy előterjesztés érkezett új elnökségi munkacsoport létrehozására.

Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyta a Szervezési Munkacsoport megalakulását Rózsa István vezetésével.

 

d) Az elnök bejelentette, hogy kezdeményezni fogja Ösztöndíjas és Ifjúsági Munkacsoportok megalakítását, amelyek célja, hogy fiatalokat is be lehessen vonni a Társaság munkájába. Szvák Gyula jelezte, hogy a Kossuth Klub a Társaság rendelkezésére bocsátja helyiségeit, ahol a klubrendezvényeket meg lehet majd szervezni.

 

e) Alpáriné Salga Ilona jelezte, hogy a megváltozott alapszabály miatt új belépési nyilatkozatra, és lehetséges, hogy tagkönyvre lesz szükség. A tagdíjat nem fizetők számára felszólítást szükséges küldeni.

Az Elnökség egyhangúlag tudomásul vette, hogy az ügyben a hatáskörrel rendelkező főtitkár a Szervezési Munkacsoport közreműködésével intézkedik.

 

 

Az elnök az ülést 17 óra 45 perckor bezárta.

 

 

Budapest, 2011. október 24. 

Készítette: Gyóni Gábor

Jóváhagyta: Szvák Gyula  

Vissza