Emlékeztető az elnökség 2011. augusztus 22-i üléséről

Szvák Gyula megnyitotta az Elnökség ülését és tájékoztatást adott a magyar-orosz viszony alakulásáról a megelőző elnökségi ülés óta eltelt időszakban.

EMLÉKEZTETŐ

 

az Elnökség 2011. augusztus 22-ei üléséről

Az ülés kezdete: 2011.08.22. 16 óra

Az ülés helye: az ELTE BTK Ruszisztikai Intézete

Jelen vannak: Szvák Gyula elnök,

Kéri József alelnök,

Alpáriné Salga Ilona titkár,

Gémesi Ferenc elnökségi tag,

Gyóni Gábor elnökségi tag,

Rózsa István elnökségi tag,

Storcz Éva, az EB elnöke (tanácskozási joggal).

Drucker Tibor és Vass Lajos előzetesen kimentette magát.

1. Szvák Gyula megnyitotta az Elnökség ülését és tájékoztatást adott a magyar-orosz viszony alakulásáról a megelőző elnökségi ülés óta eltelt időszakban.

2. Az Elnökség – a június 27-ei ülésén elfogadottak szerint – részletesen megvitatta a Társaság Közgyűlésének előkészítésével kapcsolatos teendőket. A véleménycsere eredményeképpen – amelyben az elnök mellett részt vettek Kéri József, Alpáriné Salga Ilona, Rózsa István és Gémesi Ferenc – a következő döntéseket hozta

  1. támogatja az elnöknek a Társaság tagjaihoz írott levelében foglaltakat és a levélnek a közgyűlési meghívóval egyidejűleg történő kiküldését,

  2. – figyelemmel a Közgyűlés napirendjére és a várható létszámra – elfogadja az elnöknek a Közgyűlés ülésének új helyszínére (Kossuth Klub) vonatkozó javaslatát,

  3. a Közgyűlés technikai előkészítése érdekében a meghívó és az elnöki levél mind elektronikus úton, mind papír alapon legkésőbb szeptember 7-ig kerüljön kiküldésre a tagoknak (felelős: Rózsa István),

  4. az Elnökségen belüli struktúraváltással összhangban támogatja, hogy az elnök a Közgyűlésen Alpáriné Salga Ilonát alelnöknek, Gémesi Ferencet főtitkárnak jelölje a jelenlegi Elnökség megbízatásával megegyező időszakra,

  5. az EB elnökének bejelentésére tudomásul veszi, hogy az EB a Közgyűlésen nem kíván külön előterjesztéssel élni,

  6. a jogi személyiséggel rendelkező tagok felvételével és egy ezzel adekvát szervezet kialakításával kapcsolatos javaslatra az Elnökség az Alapszabály módosítását követő időszakban tér vissza.

 

3. Az Elnökség a Társaság második féléves keretrendezvényeit az alábbiakban határozta meg:

 

Időpont

Program

 

Felelős

 

Október 13.

Páll Erna előadása

Kéri József

November

Tamás István előadása (gazdasági témájú)

Szvák Gyula

December

a Társaság évzáró rendezvénye

 

 

4. A Társaság jelképeivel (embléma) kapcsolatos, Kéri József által beterjesztett javaslatról az Elnökség elviekben foglalt állást azzal, hogy a végleges, a Közgyűlés által meghozandó döntéshez a szükséges grafikai átdolgozást el kell végezni.

Az elnök az ülést 18.05-kor bezárta.

Budapest, 2011. szeptember 2.

Készítette:

Gyóni Gábor

s.k.

Hitelesítette:

Szvák Gyula

s.k.

Vissza