Közgyűlési előterjesztések 3.

Szent-Györgyi Albert Díszoklevél alapításáról, a határozati javaslat elfogadásához az Alapszabály IV. Cikk (7) bekezdése alapján a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI

ÉS BARÁTI TÁRSASÁG

ELNÖKSÉGE

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűlésnek

Szent-Györgyi Albert Díszoklevél alapításáról

Budapest, 2013. március

ELŐTERJESZTÉS

Szent-Györgyi Albert Díszoklevél alapításáról

A határozati javaslat elfogadásához az Alapszabály IV. Cikk (7) bekezdése alapján a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés f) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Társaság elismeréseinek megalapítása, és azok odaítélési rendjének meghatározása.

Az Elnökség azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság elismeréseként – a már létező Szent-Györgyi Érem mellett – alapítsa meg a Szent-Györgyi Albert Díszoklevelet, és határozza meg odaítélésnek rendjét. A Díszoklevél kizárólag a Társaság tagjainak elismerésére szolgálna és – a Díszoklevél erkölcsi súlyának biztosítása érdekében – a javaslat szerint évente összesen három ilyen elismerés lenne kiosztható.

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el a mellékelt határozati javaslatot.

Budapest, 2012. március „ „

Szvák Gyula s.k.

___________________________________________________________________________

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

…./2013. (III. 23.) KGY határozat

Szent-Györgyi Albert Díszoklevél alapításáról

1​ A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés f) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság elismeréseként megalapítja a Szent-Györgyi Albert Díszoklevelet (a továbbiakban: Díszoklevél).

2​ A Díszoklevél a Társaság azon tagjának, illetve tiszteletbeli tagjának vagy pártoló tagjának adományozható, aki huzamos időn át kiemelkedő tevékenységet végez a Társaság működésének biztosítása, céljainak érvényre juttatása érdekében.

3​ A Díszoklevélből évente három ítélhető oda. A Díszoklevéllel pénzbeli juttatás nem jár. A Díszoklevelet ünnepélyes körülmények között kell átadni. A Díszoklevéllel kitüntetettekről az Elnökség nyilvántartást vezet.

4​ A Díszoklevél odaítéléséről az Elnökség dönt. Az elismerésre a Társaság bármely tagja, továbbá az Alapszabályban megállapított testületi szerve jelen határozat mellékletében megállapított formában, indokolással alátámasztott javaslatot tehet az Elnökségnek.

5​ A Díszoklevélen szerepel Szent-Györgyi Albert arcképe és a „Szent-Györgyi Albert Díszoklevél” felirat, továbbá a díjazott neve, az elismerésben részesítés ténye és a döntés dátuma, valamint a Társaság elnökének aláírása.

Melléklet a ….…./2013. (…) KGY határozathoz

JAVASLAT

Szent-Györgyi Albert Díszoklevél adományozására

Az elismerésre javasolt

neve: ……………………………………………………………………………………….…...

Az elismerés indokolása:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Budapest, 20…………………………

Javaslattevő

neve: …………………………………………………………………………………………….

elérhetősége: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………….

(javaslattevő aláírása)

 

 

____________________________________________________________________________________

 

 

MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG

ELNÖKSÉGE

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűlésnek

a 2013. évi tagdíj összegének és befizetési határidejének megállapításáról

Budapest, 2013. március

ELŐTERJESZTÉS

a 2013. évi tagdíj összegének és befizetési határidejének megállapításáról

A határozati javaslat elfogadásához az Alapszabály IV. Cikk (7) bekezdése alapján a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés h) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a tagdíj és annak befizetési határideje évenkénti megállapítása.

Az Elnökség – az Ellenőrző Bizottsággal is konzultálva – azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2013. évi tagdíj

a​ összegét 2.400 Ft-ban,

b​ befizetésének határidejét 2013. december 31-ében

állapítsa meg.

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el a vonatkozó határozati javaslatot.

Budapest, 2013. március

Szvák Gyula s.k.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

HATÁROZATI JAVASLAT

…./2013. (III. 23.) KGY határozat

a 2013. évi tagdíj összegének és befizetési határidejének megállapításáról

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés h) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 2013. évi tagdíj

a​ összegét havi 200.- Ft-ban,

b​ befizetésének határidejét 2013. december 31-ében

állapítja meg

 

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el a vonatkozó határozati javaslatot.

Budapest, 2013. március

Szvák Gyula s.k.

.

 

 

Vissza